Komitet organizacyjny

Prof. Iwona Alechnowicz
Mgr Dorota Barcik
Mgr Dagmara Kwitek


Organizatorzy

Organizatorami konferencji są Studenckie Koło Filozoficzne oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego
Studenckie Koło Filozoficzne Instytut Filozofii UO

O konferencji Kompromis-Perspektywy

Różnorodność postaw, zachowań, poglądów i wyznawanych wartości stanowi jedną z niezbywalnych cech świata, w którym żyjemy. Nie ma powodu by porzucać swoje zapatrywania i upodobania, by móc działać z tymi, którzy myślą i postępują inaczej niż my. Zamiast wchodzić w spory i konflikty, lepiej wypracować kompromis.

Poszukiwanie kompromisu jest niezbędne wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wielością stanowisk i punktów widzenia, a zatem zarówno w filozofii, w etyce, w polityce, w sztuce, w literaturze, jak i w życiu codziennym. Kompromis to sztuka negocjacji. W szerszej perspektywie oznacza on pytanie o możliwość porozumienia.

Kompromis wydaje się szczególnie ważny w relacjach rodzinnych i w społecznościach lokalnych. Funkcjonują one często w oparciu o starannie pielęgnowane regionalne tradycje i naznaczone są ideą utożsamiania się ze swoją małą ojczyzną. Jak ma się ona do idei globalizmu?

Z drugiej strony oczywistość istnienia kompromisu może zostać podana w wątpliwość. Czyż bowiem przekonanie o tym, że należy do niego dążyć a jego osiągniecie uważać za pożądane nie wydaje się być pewnego rodzaju stereotypem wykształconym w procesie socjalizacji? Łatwość z jaką przyjmujemy kompromis za coś oczywistego może budzić uzasadnione podejrzenie, iż mamy do czynienia z jedną z wielu manipulacji społecznych utwierdzających w nas wiarę w to, że dążąc do kompromisu działamy na własną korzyść, gdy tymczasem nic takiego nie ma miejsca.

Podejmujemy temat kompromisu, gdyż chcielibyśmy, spełniając jedno z zadań filozofii, zastanowić się nad możliwością racjonalnego kierowania praktyką życiową i zawodową zarówno poszczególnych ludzi, jak i społeczeństw, w których ludzie żyją. Do obrad konferencji zapraszamy wszystkich, którzy zastanawiają się nad możliwościami dochodzenia do kompromisu zarówno w wymiarze publicznym jak i prywatnym.

Konferencji będzie towarzyszyć debata o dążeniu do prawdy, czyli o tym, czym jest filozofia. Zaproszeni goście - prof. Iwona Alechnowicz, prof. Adam Grobler, prof. Dariusz Kubok, prof. Andrzej Noras - podzielą się z nami swoimi refleksjami popartymi wieloletnim doświadczeniem w badaniu i nauczaniu filozofii.